สค.ลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรม Youth festival : เทศกาลเยาวชนนักจัดการเมือง “ชวนมองชุมชนท้องถิ่น ผ่าน อาหาร อาคาร อาภรณ์ และสุขภาวะ”

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรม Youth festival : เทศกาลเยาวชนนักจัดการเมือง “ชวนมองชุมชนท้องถิ่น ผ่าน อาหาร อาคาร อาภรณ์ และสุขภาวะ” จัดโดยสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หน่วยจัดการสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคเหนือตอนบน เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน (ขสย.) สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดลำพูน และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ซึ่งมีนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้แทนในสังกัดกระทรวงพม.จังหวัดลำพูน ภาคีเครือข่าย และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้างแจ่มฟ้าพลาซ่า ชอปปิ้งมอล์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน