ศูนย์สตรีฯ ลำพูน ได้พัฒนาระบบ Application Official Account : Line OA”LC Mobile” ให้เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการเสริมสร้างเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อน Learning Center ในระดับพื้นที่ให้ครอบคลุม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

📱🔎Scan QR Code ก่อได้นาา เจ้า!!
👉คลิกเพิ่มเพื่อน ตามลิงค์ที่นี่เน้อ….
https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=050yhjno

ทีมงามคุณภาพกลุ่มแผนงานและวิชาการ