ศสค.ลำพูน ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ตรวจประเมินมาตรฐานสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ตรวจประเมินมาตรฐานสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธาณสุข เพื่อให้คำแนะนำและคงไว้ซึ่งมาตรฐานสถาบันการศึกษาฯ ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ พร้อมอธิบาย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ ณ อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน