ศสค.ลำพูน เป็นวิทยากร หัวข้อเรื่อง “การผลิตสื่อเบื้องต้น” ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลลำพูน

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เป็นวิทยากร หัวข้อเรื่อง “การผลิตสื่อเบื้องต้น” ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลำพูน เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดทำสื่อ คลิปวีดีโอ เทคนิคการถ่ายทำวิดีโอ พร้อมตัดต่อการนำเสนอให้น่าสนใจ ในการนี้ แพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน ให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 (ด้านหน้า) อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน