ศสค.ลำพูน เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ชี้แจงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานกับผู้บริหาร อปท. ในการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล (ทต.ทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ชี้แจงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานกับผู้บริหาร อปท. ในการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล (เทศบาลตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน) โดยมีนายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ เป็นประธานการประชุมฯ ณ เทศบาลตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน