ศสค.ลำพูน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษา และการประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เป็นผู้แทน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษา และการประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ปา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน