ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ (สปาและนวดเพื่อสุขภาพ) ตามพรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ (สปาและนวดเพื่อสุขภาพ) ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานการประชุมชี้แจง ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน