ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นางสาวชลธิชา นัญชัย หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ และนางศิริพร พิงคะสัน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางปองพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลต้นธง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลต้นธง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน