ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 6 กันยายน 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 จัดโดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ผู้แทน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดลำพูน ณ โรงแรม Grand Pa Hotel & Resort Lamphun