ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 7/2567 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Conference

วันที่ 10 กรกฏาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ พร้อมด้วยทีมพม.หนึ่งเดียว ลำพูน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 7/2567 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Conference โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ณ ห้องประชุม สป.1 ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมเศรษฐีคำฝั้น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน