ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุม “ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน”

วันที่ 18 เมษายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุม “ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน” เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการสหวิชาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน