ศสค.ลำพูน เข้าร่วมงานแถลงข่าว “มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน” ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “อุ่นงันวัฒนธรรม งามล้ำวิถีชาติพันธุ์ มหัศจรรย์นครลำพูน”

วันที่ 19 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมงานแถลงข่าว “มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน” ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “อุ่นงันวัฒนธรรม งามล้ำวิถีชาติพันธุ์ มหัศจรรย์นครลำพูน” ชาติพันธุ์ได้แก่ ไทยอง ไทลื้อ ไทยวน มอญ และชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ในจังหวัดลำพูน จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน ในระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (เชิงสะพานท่าขาม) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมผู้ร่วมแถลงข่าวจัดงาน แขกผู้มีเกียรติร่วมงานแถลงข่าว และคณะสื่อมวลชน ณ เดอะแกรนด์ จามจุรีรีสอร์ท ลำพูน จังหวัดลำพูน