ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดวัดศรีปิงชัย (ป่าแก) ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยทีม One Home พม. จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดวัดศรีปิงชัย (ป่าแก) ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้แทนหน่วยงาน หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดศรีปิงชัย (ป่าแก) ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน