ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “KM & Innovation Awards” ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “KM & Innovation Awards” ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อชี้แจงแนวทางการประกวดรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้และรางวัลนวัตกรรมต้นแบบ สค. ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศในการทำงาน (Ecosystem) และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งสัญญาณการถ่ายทอดยัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.)