ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้หลักสูตรโรงเรียนครอบครัว

ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวปรียาภัทร์ จงรักจิรโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ และนางดวงนภา กิติสัก พนักงานบริการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้หลักสูตรโรงเรียนครอบครัว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2567 โดยมีนางกุสุมา พนอนุอุดมสุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และอภิปราย เรื่อง แนวทางการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนครอบครัว และขับเคลื่อนหลักสูตรโรงเรียนครอบครัว พร้อมรูปแบบกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร