ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมมอบแนวทางการดูแลผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมมอบแนวทางการดูแลผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายอนุกูล ปีดแล้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน