ศสค.ลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่”ครั้งที่ 6 (อำเภอทุ่งหัวช้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับกลุ่มแผนงานและวิชาการ ออกหน่วยบริการประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” (อำเภอทุ่งหัวช้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฯ ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมภายในบูธ ได้แก่ การรับสมัครฝึกอาชีพเคลื่อนที่ แจกสื่อโปรเตอร์ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับพรบ.ที่เกี่ยวข้อง สาธิตอาชีพ “วาฟเฟิลซะป๊ะไส้” พร้อมแจกฟรี และแจกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมภายในบูธ จำนวนทั้งสิ้น 309 คน ณ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน