ศสค. ลำพูน สืบสานประเพณี “ปี๋ใหม่เมือง” สรงน้ำขอพร ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สร้างกำลังใจให้ชีวิต พัฒนางานเพื่อบริการสังคม

วันที่ 21 เมษายน 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกันสรงน้ำขอพร ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ฯ ได้แก่ หอพระพุทธรูปพระลาภศากยมุนี, ศาลพระประชาบดี, พระพุทธรูปพระนางเจ้าจามเทวี (ทรงนั่งเมือง) และศาลตายาย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ และประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวภาคเหนือ เพื่อยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ แสดงถึงความกตัญญูกตเวที สร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และสถานที่ที่ทำงาน อีกทั้งถือเป็นนิมิตหมายอันดี เถลิงศก ศักราชใหม่ปีใหม่ไทย ก้าวสู่การเริ่มต้นก้าวหน้าพัฒนาชีวิตอย่างมีเป้าหมาย สร้างกำลังใจในการทำงาน เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน