ศสค.ลำพูน ร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ กรณีเคสถวายฎีกา ครั้งที่1/2567

วันที่ 2 เมษายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ กรณีเคสถวายฎีกา ครั้งที่1/2567 เพื่อหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมกรณีถวายฏีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน