ศสค.ลำพูน ร่วมจัดพิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมจัดพิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 ในการนี้ศูนย์ฯ ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมเครื่องสักการะ ประดับตราสัญลักษณ์ ได้ลงนามถวายพระพร ออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 43 คน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ถวายพระพร ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา” ผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊ค และเว็บไซต์ของศูนย์ฯ สื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง