ศสค.ลำพูน ร่วมกับพม.หนึ่งเดียวลำพูน เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารจังหวัดลำพูน เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์อย่างทรงคุณค่า ประจำปี 2567

วันที่ 19 เมษายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับพม.หนึ่งเดียวลำพูน เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารจังหวัดลำพูน เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์อย่างทรงคุณค่า ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 หรือ ประเพณีปี๋ใหม่เมือง และเพื่อแสดงความเคารพนับถือ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ได้แก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายสันติธร ยิ้มละมัย) และภริยา ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล) และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายโยธิน ประสงค์ความดี) และภริยา พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงพม. ในจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ จวนผู้ว่าราชการฯ บ้านพักราชการ ในเขตอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน