ศสค.ลำพูน ร่วมกับพม.หนึ่งเดียว จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมหารือและรับฟังการจัดกิจกรรม “คาราวานจิตอาสาพระราชทาน กระทรวง พม.” ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เเละกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ร่วมกับพม.หนึ่งเดียว จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมหารือและรับฟังการจัดกิจกรรม “คาราวานจิตอาสาพระราชทาน กระทรวง พม.” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายอนุรักษ์ มลิวัลย์ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ เป็นประธานการประชุม ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน