ศสค.ลำพูน ร่วมกับจังหวัดลำพูนทุกภาคส่วน ช่วยเหลือพ่อเลี้ยงเดี่ยว แรงงานชาวจังหวัดลำพูน ที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอล

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน ร่วมพบปะและให้กำลังใจ (นายภาคีนัย มูลใจ) แรงงานชาวจังหวัดลำพูน และเป็น (พ่อเลี้ยงเดี่ยว) ที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอล โดยมีครอบครัวร่วมต้อนรับกลับบ้านอย่างอบอุ่น โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ และทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้ร่วมวางแผนการช่วยเหลือการฝึกอาชีพ ณ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน