ศสค.ลำพูน รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” รุ่นที่ 5 (ระยะสั้น 1 เดือน)

ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” รุ่นที่ 5 (ระยะสั้น 1 เดือน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ โครงสร้างหลักของเส้นผม ผลิตภัณฑ์ของลอรีอัลที่ใช้กับเส้นผม สไตล์ลิ่งผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม การฝึกไดร์ตรง ไดร์วอลลุ่ม ไดร์ฟาร่า กับหัวหุ่น และฝึกปฏิบัติกับคนจริง การสระผม การนวดหนังศีรษะ ในรูปแบบฉบับ ของลอรีอัล Professional ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ณ ห้องแผนกเสริมสวยสตรี อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ชั้น 1