ศสค.ลำพูน รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร กระเป๋าผ้าด้นมือเบื้องต้น” (ระยะสั้น 10 วัน) เรียนเสาร์ – อาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2567

ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร กระเป๋าผ้าด้นมือเบื้องต้น” (ระยะสั้น 10 วัน) เรียนเสาร์ – อาทิตย์ ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ สอนพื้นฐานการปักเบื้องต้น ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ณ ห้องประชุมอาคารโรงแรม