ศสค.ลำพูน รับมอบวัตถุดิบสำหรับการทำเบเกอรี่ “รับมอบจากใจ นำไปใช้ให้เกิดคุณค่า พัฒนาทักษะการทำเบเกอรี่ อย่างสร้างสรรค์” ให้กับผู้เข้ารับการฝึกฯ “หลักสูตรเบเกอรี่สร้างรายได้”

ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการจัดสรรวัตถุดิบสำหรับการทำเบเกอรี่ เพื่อนำไปใช้เรียนรู้ ฝึกทักษะอาชีพเพิ่มเติมจากวัตถุดิบคุณภาพ “รับมอบจากใจ นำไปใช้ให้เกิดคุณค่า พัฒนาทักษะการทำเบเกอรี่อย่างสร้างสรรค์” ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรเบเกอรี่สร้างรายได้” (เรียนเสาร์ – อาทิตย์) ซึ่งได้รับมอบจากศูนย์รับบริจาค กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยวิทยากร/ครูผู้สอน ได้ฝึกปฏิบัติการทำเบเกอรี่เมนูแพนเค้กครีมชีสน้ำผึ้งผลไม้, แครกเกอร์สลัดทูน่า ณ ห้องแผนกอาหารและโภชนาการ อาคารพุทธรักษา