ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 “หลักสูตร วุ้นหรรษาแฟนซี” (ระยะสั้น 5 วัน)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการจัดพิธีมอบวุฒิบัตร การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร วุ้นหรรษาแฟนซี (ระยะสั้น 5 วัน) ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่วุ้นกะทิเป็ดน้อย วุ้นผลไม้สด วุ้นคัพเค้กดอกไม้ วุ้นพวงมาลัย และวุ้นหม้อแกงเผือก ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร กล่าวปิดการฝึกอบรม ให้โอวาท และมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสนับสนุนจากบริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 18 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน