ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 “หลักสูตร อาหารตามสั่ง Delivery”(ระยะสั้น 5 วัน)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร อาหารตามสั่ง Delivery (ระยะสั้น 5 วัน) ระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริง เมนูอาหารมุ่งเน้นให้เหมาะสมต่อการเปิดขายแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้แก่ ผัดไทยกุ้งสด สุกี้แห้ง – สุกี้น้ำ ข้าวมันไก่ ข้าวคลุกกะปิ ข้าวผัดกุ้ง – หมู กะเพราหมูสับ ผัดพริกแกงหมู ข้าวไข่ข้น ข้าวหมูแดง และข้าวหมูกรอบ ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 18 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน