ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร นักรีวิว ปั้นดินให้เป็นดาว (อาชีพ Influencer)” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 10 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร นักรีวิวปั้นดินให้เป็นดาว (อาชีพ Influencer) รุ่นที่ 2 (5 วัน) ระหว่างวันที่ 3 – 10 เมษายน 2566 ได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริง ความรู้ความเข้าใจในอาชีพ Influencer การถ่ายคลิปให้น่าสนใจ การทำ Story boardให้ว้าว และการตัดต่อคลิปวิดีโอเพื่อการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ในการนี้ นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน