ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร บาริสต้าสร้างรายได้ รุ่นที่ 1” (ระยะสั้น 10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตร บาริสต้าสร้างรายได้ รุ่นที่ 1” ระยะสั้น 10 วัน (ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. – 11 พ.ย. 2565) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่การทำลาเต้อาร์ต เมนูสูตรเย็นต่างๆ อิตาเลี่ยนโซดา กาแฟ Slow Bar และฝึกภาคปฎิบัติธุรกิจร้านกาแฟ อาคารเฮือนฮัก072 ในการนี้ นางสาวชลธิชา นัญชัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ณ ห้องประชุม ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน