ศสค.ลำพูน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร “หลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Beauty for a Better Life)” โดยความร่วมมือระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กับ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับคุณอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรและสื่อสารสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) ร่วมงานพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Beauty for a Better Life) โดยความร่วมมือระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กับ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสตรีผู้ที่ขาดอาชีพ ขาดรายได้ กลุ่มเปราะบาง หรือผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีภูมิหลังเป็นผู้ขาดโอกาสทางสังคม นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวรายงานว่า ได้ดำเนินงานการจัดหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพฯ ดังกล่าว จำนวน 8 รุ่น ดำเนินการอบรมไปแล้ว จำนวน 7 รุ่น และอยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 1 รุ่น ทั้งนี้ได้ดำเนินการมอบประกาศนียบัตรไปแล้ว จำนวน 38 ราย (3 รุ่น) และได้ติดตามผลการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกอบรม เป็นเจ้าของกิจการจำนวน 22 ราย, ประกอบอาชีพเป็นผู้ช่วยช่างผม จำนวน 26 ราย และนำไปใช้ในครอบครัว จำนวน 7 ราย เป็นต้น

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรและสื่อสารสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร และกล่าวแสดงความยินดี ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรดังกล่าว (จำนวน 4 รุ่น) มีจำนวนทั้งสิ้น 60 ราย พร้อมด้วยคุณสิตานัน สิทธิกิจ ผู้จัดการแผนกิจการองค์กรและสื่อสารสัมพันธ์ และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมราตรี

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้พาคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด นำเยี่ยมชม ให้กำลังใจกับผู้รับเข้าการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ได้แก่ หลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Beauty for a Better Life) รุ่นที่ 5 และหลักสูตรต่อขนตามืออาชีพ รุ่นที่ 2 และได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและให้กำลังผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ ได้แก่“ร้าน Chilling Nail and Hair Spa” ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน ของคุณศุภลักษณ์ ภิญธนาบัตร จบหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ รุ่นที่ 1 และ “ร้านเฮียฟ่าแฮร์คัท” ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน ของคุณศุภลักษณ์ มังฆฆะรัตน์ จบหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ รุ่นที่ 3 ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน