ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัด (วัดผาเงิบพนาราม) และปลูกป่าเพื่อเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัด กวาดลานวัด ถูพื้นพระวิหาร กุฎิสี่ครูบา ล้างทำความสะอาดห้องน้ำ และปลูกป่าเพื่อเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 ได้แก่ต้นสักทอง ต้นพยุง ต้นราชพฤกษ์ และต้นขี้เหล็ก บริเวณสวนป่าชุมชนบ้านผาเงิบ และบริเวณวัดผาเงิบพนาราม ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน