มอบวุฒิบัตร และปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรการปักและถักโครเซต์”

วันที่ 1 เมษายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10วัน) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรการปักและถักโครเซต์” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 30 มีนาคม 2565 ให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัว บ้านล่ามช้าง ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญศรี ชัยโปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลประตูป่า เป็นประธานมอบวุฒิบัตร และกล่าวปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านล่ามช้าง ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน