ผอ.ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “เสน่ห์ชุมชน เที่ยวชมวิถีชีวิต บ้านพระบาทห้วยต้ม” ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาสังคมด้วยระบบเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่า (BCG And Traditional Attractions)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “เสน่ห์ชุมชน เที่ยวชมวิถีชีวิต บ้านพระบาทห้วยต้ม” ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาสังคมด้วยระบบเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่า (BCG And Traditional Attractions) โดยมีนายอนุพงษ์ วงศ์วามูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงพม.ในจังหวัดลำพูน อปท.ท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในระดับพื้นที่ ณ บ้านพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน