April 2565

ศสค. ลำพูน รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้มาตรการควบคุม ป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

วันที่ 25 เมษายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และเปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ หลักสูตรบารีสต้าสร้างรายได้ (ระยะสั้น 10 วัน), หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่น 2 (ระยะสั้น 10 วัน), หลักสูตรเย็บกระเป๋าสมัยนิยม(ระยะสั้น 10 วัน), หลักสูตรปักผ้าด้นมือ รุ่น 1 (ระยะสั้น 1 เดือน) และหลักสูตรเสริมสวยสตรี Beauty Salon (ระยะสั้น 2 เดือน) ในการนี้ศูนย์ฯ ได้เยี่ยมพบปะผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 สร้างความมั่นใจในการฝึกอบรมอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

เรียนรู้ฝึกปฎิบัติจริง ในรูปแบบ On-site ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565 (ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รับเฉพาะผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ใน “จังหวัดลำพูน” เท่านั้น)

เรียนรู้ฝึกปฎิบัติจริง ในรูปแบบ On-site ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565 (ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รับเฉพาะผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ใน “จังหวัดลำพูน” เท่านั้น)คลิกสมัครออนไลน์ได้เลยเน้อ!! กับหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย (ผู้สนใจสมัคร 1 ท่าน ได้เพียง 1 หลักสูตร) เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงhttps://docs.google.com/…/1FAIpQLSd6D2SjE8wHDc…/viewformโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 5 วัน, 1 เดือน ฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 2 วัน, 1 เดือน (เสาร์ – อาทิตย์) ฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 20 วัน, ,25 วัน และ 2 เดือน

ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน (รูปแบบ On –site)

(ระยะสั้น 10 วัน)หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้ รุ่นที่ 1หลักสูตรเย็บกระเป๋าสมัยนิยมหลักสูตรนวดเฝ้าเท้าเพื่อสุขภาพ(ระยะสั้น 1 เดือน)หลักสูตรปักผ้าด้นมือ(ระยะสั้น 2 เดือน)หลักสูตรเสริมสวยสตรี รุ่นที่ 2 กำหนดรายงานตัววันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น.พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ – รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ- เอกสารยืนยันตัวบุคคล (บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน) – วุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) – เอกสารรับรองการ ฉีดซีนโควิด-19 ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ป้องกันโควิด-19 “ฝึกอาชีพปลอดภัย ไร้โควิด” กรอกข้อมูลการรับวัคซีน และข้อมูลการเดินทาง Time line ใน 14 วัน ก่อนวันเข้าศูนย์ฯ วันแรก ตามลิงค์นี้ https://forms.gle/duMBWhgzZupbPfbn9

ศสค.ลำพูน ปฎิบัติหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน Hotline 1300 “มีทุกข์ พบปัญหา” โทรสายด่วน 1300

วันที่ 22 เมษายน 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่เวรศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน Hotline1300 โดยการขับเคลื่อนงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. One Home ของจังหวัดลำพูน “มีทุกข์ พบปัญหา” โทรสายด่วน 1300 เพื่อประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกช่วงวัยของจังหวัดลำพูน ทั้ง 8 อำเภอ รับเรื่อง ให้คำปรึกษา ประสานต่อ ส่งมอบความสุขให้ประชาชน ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 และรางวัล 1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วยงาน กระทรวงพม.

วันที่ 22 เมษายน 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนางจีรพรรณ เขียวคำ พนักงานธุรการ ระดับ ส4 เนื่องในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 และร่วมแสดงความยินดีกับนางอัมพร เสนางาม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ได้รับรางวัล 1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วยงาน ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก 1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วยงาน ระดับกระทรวง พม. ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ บริเวณด้านหน้าตึกอำนวยการ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

บุคลากร ศสค.ลำพูน เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 21 เมษายน 2565 นางจีรพรรณ เขียวคำ พนักงานธุรการ ระดับ ส4 จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯจังหวัดลำพูน สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง พม. นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ศสค. ลำพูน สืบสานประเพณี “ปี๋ใหม่เมือง” สรงน้ำขอพร ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สร้างกำลังใจให้ชีวิต พัฒนางานเพื่อบริการสังคม

วันที่ 21 เมษายน 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกันสรงน้ำขอพร ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ฯ ได้แก่ หอพระพุทธรูปพระลาภศากยมุนี, ศาลพระประชาบดี, พระพุทธรูปพระนางเจ้าจามเทวี (ทรงนั่งเมือง) และศาลตายาย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ และประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวภาคเหนือ เพื่อยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ แสดงถึงความกตัญญูกตเวที สร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และสถานที่ที่ทำงาน อีกทั้งถือเป็นนิมิตหมายอันดี เถลิงศก ศักราชใหม่ปีใหม่ไทย ก้าวสู่การเริ่มต้นก้าวหน้าพัฒนาชีวิตอย่างมีเป้าหมาย สร้างกำลังใจในการทำงาน เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

รับสมัครเพิ่มเติม เรียนฝึกอาชีพ(ฟรี) 10 วัน “หลักสูตรเย็บกระเป๋าสมัยนิยม” (60 ชม.) เปิดเรียน 25 เม.ย.65 – 9 พ.ค. 2565

สามารถสมัครกลุ่มไลน์นี้ได้เลยเน้อ แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร เพื่อเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ ลิงค์นี้เน้อ https://line.me/R/ti/g/BKjQ5ix24hสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่053-092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ

รับสมัครเพิ่มเติม เรียนฝึกอาชีพ(ฟรี) 1 เดือน “หลักสูตรปักผ้าด้นมือ” 1 เดือน รุ่นที่ 1/65 (120 ชม.) เปิดเรียน 25 เม.ย. 65 – 24 พ.ค. 2565

สามารถสมัครกลุ่มไลน์นี้ได้เลยเน้อ แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร เพื่อเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ ลิงค์นี้เน้อ https://line.me/R/ti/g/-HqStBC5B3สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่053-092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ

รับสมัครเพิ่มเติม เรียนฝึกอาชีพ(ฟรี) 5 วัน “หลักสูตรกระเป๋าผ้าต่อมหาสนุก” (30 ชม.) เปิดเรียน 25 เม.ย. 65 – 29 เม.ย. 2565

สามารถสมัครกลุ่มไลน์นี้ได้เลยเน้อ แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร เพื่อเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ ลิงค์นี้เน้อ https://line.me/R/ti/g/hWZ-_jmRgmสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่053-092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ