ข่าวประจำวัน

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “หลักสูตร ผลิตภัณฑ์งานปักและถักโครเซต์”

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “หลักสูตร ผลิตภัณฑ์งานปักและถักโครเซต์” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 14 มิ.ย. 2566 ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ศสค.ลำพูน เข้าประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การ (หมวด 1 การนำองค์กร) ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การ (หมวด 1 การนำองค์กร) ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้ประดับธงชาติไทยคู่กับ ธงอักษรพระปรมาภิไธย ส.ท. พร้อมทั้งประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว ได้ลงนามถวายพระพร ออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 43 คน และได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ถวายพระชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” ผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊ค และเว็บไซต์ของศูนย์ฯ สื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง

ศสค.ลำพูน จัดรายการวิทยุ ผ่านคลื่นความถี่ FM 95 สวท.ลำพูน “รายการซะป๊ะความฮู้ตำรับแม่ญิ๋งหละปูน” (ทุกวันอาทิตย์) เวลา 08.00 – 09.00 น.

วันที่ 4 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดรายการวิทยุ ผ่านคลื่นความถี่ FM95 สวท.ลำพูน “รายการซะป๊ะความฮู้ตำรับแม่ญิ๋งหละปูน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 09.00 น. สื่อสารในประเด็นหัวข้อเรื่องภารกิจศูนย์ฯที่ดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน และสาระเกร็ดความรู้ด้านสตรีและครอบครัว ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า” (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า” (เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2566 ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว เทศบาลตำบลทาสบชัย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนายอ้าย น้อยยะรองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบชัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม และให้โอวาท มอบกำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรดังกล่าว ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพเทศบาลตำบลทาสบชัย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 46 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 46 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร ตำ ยำ by 072 รุ่นที่ 2 ” (5 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตร ตำยำ by072 รุ่นที่ 2” (5 วัน) ในระหว่างวันที่ 29 พ.ค.- 2 มิ.ย. 2566 ได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริง มากกว่า 10 เมนู จากเชฟอาหารไทย by พม. (Professional Thai Chef by MSDHS) ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 18 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม.ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน และกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์และแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ครั้งที่ 2

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์และแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัวให้สามารถออกแบบและวางแผน รวมไปถึงทดลองการจำหน่ายสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธี และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ภายใต้แนวคิด TOGETHER WE CAN หยุด ค้า คน ถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ภายใต้แนวคิด TOGETHER WE CAN หยุด ค้า คน ถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดโดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ จากศูนย์การค้า เดอะมาร์เก็ต แบงคอก กรุงเทพมหานคร ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน