ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน (รูปแบบ On –site) หลักสูตรอาหารทานเล่นสร้างรายได้

ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน (รูปแบบ On –site) ตามรายชื่อแต่ละหลักสูตร ดังนี์ (ระยะสั้น 5 วัน) จันทร์ – ศุกร์ หลักสูตรอาหารทานเล่นสร้างรายได้ กำหนดรายงานตัววันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ– รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ– เอกสารยืนยันตัวบุคคล (บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน)– วุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี)– เอกสารรับรองการ ฉีดซีนโควิด-19 ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ป้องกันโควิด-19 “ฝึกอาชีพปลอดภัย ไร้โควิด” แบบบันทึกประวัติการฉีดวัคซีนและประวัติการเดินทาง ย้อนหลัง 7 วัน ลิงค์ ฟอร์ม https://forms.gle/duMBWhgzZupbPfbn9

รับสมัครเพิ่มเติม เรียนฝึกอาชีพ (ฟรี) 1 เดือน “หลักสูตรเย็บเสื้อไทยล้านนา” (จันทร์ – ศุกร์) เปิดเรียนวันที่ 20 มิ.ย. – 18 ก.ค. 65

รับสมัครเพิ่มเติม เรียนฝึกอาชีพ (ฟรี)1 เดือน “หลักสูตรเย็บเสื้อไทยล้านนา” (จันทร์ – ศุกร์) เปิดเรียนวันที่ 20 มิ.ย. – 18 ก.ค. 65เน้นฝึกปฏิบัติ “ตัดเย็บ” สร้างแบบ ได้รูปทรง ในสไตล์เสื้อพื้นเมืองแบบผู้ชาย/ สไตล์เสื้อพื้นเมืองแบบผู้หญิง สามารถสมัครกลุ่มไลน์นี้ได้เลยเน้อ แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร เพื่อเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ ลิงค์นี้เน้อhttps://line.me/R/ti/g/IGkR-6Aa4K โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ

ประกาศขอเลื่อน การเปิดเรียนฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรอาหารทานเล่นสร้างรายได้” ออกไป เปิดเรียนวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

อาจารย์ผู้สอนจะติดต่อกลับเพื่อนัดหมายในการเปิดเรียนฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรดังกล่าว ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :โทร 053 092 420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ

ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรการทำเค้กและตกแต่งเค้ก

📣📣ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน (รูปแบบ On –site) ตามรายชื่อแต่ละหลักสูตร ดังนี์(ระยะสั้น 5 วัน) จันทร์ – ศุกร์📌หลักสูตรการทำเค้กและตกแต่งเค้ก🕖กำหนดรายงานตัววันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.📈พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบเอกสารยืนยันตัวบุคคล (บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน)วุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี)เอกสารรับรองการ ฉีดซีนโควิด-19😷🦠ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ป้องกันโควิด-19 “ฝึกอาชีพปลอดภัย ไร้โควิด” แบบบันทึกประวัติการฉีดวัคซีนและประวัติการเดินทาง ย้อนหลัง 7 วันลิงค์ ฟอร์ม https://forms.gle/duMBWhgzZupbPfbn9

รับสมัครเพิ่มเติม เรียนฝึกอาชีพ (ฟรี)25 วัน “หลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ” (จันทร์ – ศุกร์)

รับสมัครเพิ่มเติม เรียนฝึกอาชีพ (ฟรี)25 วัน “หลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ” (จันทร์ – ศุกร์) เปิดเรียนวันที่ วันที่ 16 มิ.ย. – 22 ก.ค. 65เน้นฝึกปฏิบัติ ไม่ต้องมีพื้นฐานการนวดแผนไทย เป็นหลักสูตรเฉพาะของสุภาพสตรีหลังเรือนไฟ สมุนไพร อาหารเป็นยา, นวดเพื่อรักษาโรคเบื้องต้น, ย่างยาด้วยสมุนไพร เป็นต้น สามารถสมัครกลุ่มไลน์นี้ได้เลยเน้อ แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร เพื่อเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ ลิงค์นี้เน้อhttps://line.me/R/ti/g/O0p3HnIKhe โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ

ฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน ,25 วัน และ 30 วัน ประจำเดือน มิถุนายน รีบๆๆๆๆ สมัครเลย

เรียนรู้ฝึกปฎิบัติจริง ในรูปแบบ On-site ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2565 (ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รับเฉพาะผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ใน “จังหวัดลำพูน” แต่ถ้าหากมาจากต่างจังหวัด คณะกรรมการป้องกันโควิด-19 ของศูนย์ฯ ร่วมพิจารณา) คลิกสมัครออนไลน์ได้เลยเน้อ!! กับหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย (ผู้สนใจสมัคร 1 ท่าน ได้เพียง 1 หลักสูตร) เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd6D2SjE8wHDc…/viewform โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ

ฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน,10 วัน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 คลิก!!! เลย…

เรียนรู้ฝึกปฎิบัติจริง ในรูปแบบ On-site ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2565 (ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รับเฉพาะผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ใน “จังหวัดลำพูน” แต่ถ้าหากมาจากต่างจังหวัด คณะกรรมการป้องกันโควิด-19 ของศูนย์ฯ ร่วมพิจารณา) คลิกสมัครออนไลน์ได้เลยเน้อ!! กับหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย (ผู้สนใจสมัคร 1 ท่าน ได้เพียง 1 หลักสูตร) เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd6D2SjE8wHDc…/viewform โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ

รับสมัครเพิ่มเติม เรียนฝึกอาชีพ(ฟรี) 4 วัน “หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้ ” (เสาร์ – อาทิตย์)

รับสมัครเพิ่มเติม เรียนฝึกอาชีพ(ฟรี) 4 วัน “หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้ ” (เสาร์ – อาทิตย์)เปิดเรียนวันที่ 21 – 22, 28 – 29 พ.ค. 2565 คลิกสมัครออนไลน์ได้เลยเน้อ!! เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง (เลือกให้ตรงหลักสูตรนะครับ)https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd6D2SjE8wHDc…/viewformโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ