ข่าวประชาสัมพันธ์

KAIGO บริบาลดูแลผู้สูงอายุ โครงการเตรียมความพร้อมไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

“เปิดโอกาส สร้างอนาคต สู่ความสำเร็จที่ยิั่งยืน” ATP KAIGO เป็นโครงการฝึกสอนเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ รวมถึงการชีแนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อไปฝึกงานด้านบริบาลที่ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 3 ปี ⭐️ มีเบี้ยเลี้ยง/รายได้ ระหว่างเรียน รวมรายได้ประมาณ 36 เดือน 6,720,000 เยน (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย,ไม่รวมโอที,ไม่รวมการขึ้นค่าแรงประจำปี) ⭐️ หลักสูตร– หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น– หลักสูตรบริบาล ดูแลผู้สูงอายุ ⭐️ คุณสมบัตรผู้สมัคร– เพศหญิง อายุ 19 – 30 ปี– วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป– น้ำหนักปกติตามเกณฑ์มาตรฐาน BMI = 18-25– ส่วนสูง 150 ซม. ขึ้นไป– ไม่ทุพพลภาพทางร่างกาย และจิตใจ– ไม่มีรอยสัก ไม่ตาบอดสี– มีใจรักในการดูแลผู้สูงอายุ– ไม่เคยยื่นวีซ่าฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:• ATP ศูนย์กรุงเทพมหานคร📞 02-7305622 …

KAIGO บริบาลดูแลผู้สูงอายุ โครงการเตรียมความพร้อมไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น Read More »

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตำแหน่ง ผู้ดูแลผู้รับบริการ)

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตำแหน่ง ผู้ดูแลผู้รับบริการ)รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่นี่…https://drive.google.com/file/d/16GcBGwmAU5kVOcYoHjBG-Lz81wFAv4l6/view?usp=sharing

ประกาศจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเรื่อง ประกวดราคาชื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่นี่…https://drive.google.com/file/d/1GNqrxD7XI8UEBgqCfvuSVB9cr85id6uz/view?usp=sharing

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบฯ

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูนเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่นี่…https://drive.google.com/file/d/1oHvkWOc7hlpGKldi9iuKBGjhNZcIihGX/view?usp=sharing

ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่และผู้สนใจ ชุดความรู้ Digital Marketing การทำการตลาดออนไลน์ โดยใช้โซเชียลมีเดีย ทางแอพพลิเคชั่นยอดฮิต

ชุดความรู้ Digital Marketing การทำการตลาดออนไลน์ โดยใช้โซเชียลมีเดีย ทางแอพพลิเคชั่นยอดฮิต Line OA, Facebook, Instagram รูปแบบคู่มือ(E-book)และคลิปวีดีโอ ผ่านทาง QR-Code

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานประจำปี 2566

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูนเรื่อง รับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงาน ประจำปี 2566 (ปฎิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่นี่…https://drive.google.com/file/d/1fjADukvFEQ87k4P_DAZVj4gZxFZs5HvF/view?usp=sharing

Learning Center สู่ชุมชน “เทศบาลตำบลศรีเตี้ย”

Learning Center สู่ชุมชน “เทศบาลตำบลศรีเตี้ย” สร้างมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านสตรี (Women) และครอบครัว (Family) สร้างความรู้ เกิดความเข้าใจ ประสานสายใย เชื่อมใจให้ชุมชน🌱จัดกิจกรรม “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีเตี้ย ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ดำเนินการโดย : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)บูรณางานความร่วมมือกับ: เทศบาลตำบลศรีเตี้ย ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน▶️ กิจกรรมเรียนรู้ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป **ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ขอให้ส่วมหน้ากากอนามัย 100%😷📌พิธีเปิดการประชุม โดย …

Learning Center สู่ชุมชน “เทศบาลตำบลศรีเตี้ย” Read More »

ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน (รูปแบบ On –site) (5 วัน และ 10 วัน)

📣📣ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน (รูปแบบ On –site) ตามรายชื่อแต่ละหลักสูตร ดังนี์(ระยะสั้น 5 วัน ) จันทร์ – ศุกร์📌หลักสูตร Key Cover (พวงกุญแจจากงานผ้า)(ระยะสั้น 10 วัน) จันทร์ – ศุกร์📌หลักสูตรเพ้นท์เล็บและตกแต่งเล็บ รุ่น 2📌หลักสูตรตัดผมชายขั้นพื้น รุ่น 4🕖กำหนดรายงานตัววันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.📈พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบเอกสารยืนยันตัวบุคคล (บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน)วุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี)เอกสารรับรองการ ฉีดซีนโควิด-19😷🦠ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ป้องกันโควิด-19 “ฝึกอาชีพปลอดภัย ไร้โควิด” แบบบันทึกประวัติการฉีดวัคซีนและประวัติการเดินทาง ย้อนหลัง 7 วันลิงค์ ฟอร์ม …

ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน (รูปแบบ On –site) (5 วัน และ 10 วัน) Read More »

ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน (รูปแบบ On –site)

📣📣ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน (รูปแบบ On –site) ตามรายชื่อแต่ละหลักสูตร ดังนี์(ระยะสั้น 5 วัน) จันทร์ – ศุกร์📌หลักสูตรสักคิ้วสร้างรายได้📌หลักสูตรอาหารตำรับเชฟไทย by พม.🕖กำหนดรายงานตัววันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.📈พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ1.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ2.เอกสารยืนยันตัวบุคคล (บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน)3.วุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี)4.เอกสารรับรองการ ฉีดซีนโควิด-19😷🦠ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ป้องกันโควิด-19 “ฝึกอาชีพปลอดภัย ไร้โควิด” แบบบันทึกประวัติการฉีดวัคซีนและประวัติการเดินทาง ย้อนหลัง 7 วัน ลิงค์ ฟอร์ม https://forms.gle/duMBWhgzZupbPfbn9